Firmatur øker styrken til teamet

Fordelene med en firmatur I løpet av de siste årene har bedrifter skurret for å beholde godt talent på sine kontorer, så vel som å tiltrekke seg de beste og lyseste til å registrere seg hos dem. Denne trenden har økt de siste årene fordi en aldrende befolkning har ført til en krympende arbeidsstyrke. Ikke lenger er arbeidssøkere prisgitt arbeidsgivere. Bordene har virkelig snudd. Arbeidsgivere står også overfor årtusener som går inn i arbeidsstyrken uten tanken om å ha en jobb for livet og er mindre lojale mot noe selskap. En måte arbeidsgivere søker å øke kompensasjonspakkene på, er gjennom å arrangere firmatur for sineRead More →