Transporten som holder industrien i live

På Norges veier ser vi daglig tusenvis av lastebiler og kranbiler som kjører i ett sett. Få gir mye tanke til hva det er som egentlig befinner seg på innsiden. Ofte tenker vi kanskje at det som står på reklamene er det lastebilen inneholder. Noen ganger kan vi se bakpå en kranbil at det bare er festet to massive containere.

Innholdet varierer selvfølgelig, men ofte er dette industrien som er i sving. For vårt land er og blir en industrinasjon, og dette inkluderer ikke bare olje og gass. Dette inkluderer også tunge metaller, som tross alt må transporteres. Blant annet er Norge en av de største utvinnerne av aluminium og nikkel. Naturligvis må disse metallene fraktes rundt omkring, og kanskje aller mest effektiv er kranbil.

Kranbil – Tunge løft er ingen sak

Grunnen til at en kranbil nok er bedre enn en lastebil er vekten på lasten og tilgjengeligheten. Det vil si, en kranbil er designet for å holde en mye høyere vekt. Dessuten er det en kran som enkelt kan løfte lasten på og av planet, slik at en får en mye bedre tilgjengelighet til transporten. 

Fordelen er helt klart at tunge løft og transport med kranbil blir gjort mye enklere enn med andre metoder, og det er derfor industrien velger dette alternativet i det daglige. Som en følge ser du altså lastebiler og kranbiler på veiene landet rundt, da det er disse som frakter blant annet metallene fra utvinning til raffinering. 

Selvstyrt kranbil i fremtiden

Som et siste poeng er det interessant å tenke over hvor fremtiden kan gå. Det er tross alt muligheter for at lastebiler og kranbiler kan bli selvkjørende. Kanskje blir Norge en enda mer dominant industrinasjon dersom vi klarer å utvikle selvkjørende lastebiler og kranbiler som kan transportere våre metaller på veiene?