editorial

Container er en enhet for transport og oppbevaring av varer og materialer. Det er i dag et viktig verktøy i moderne varehandel. Containeren gjør det mulig å frakte varer effektivt og på en sikker måte over store avstander.

Containerens opprinnelse

Containeren har en interessant historie. Det kan spores tilbake til 1700-tallets seilskipshandel. Men det var ikke før på midten av 1900-tallet at containeren fikk en større betydning. Det var i starten innenfor jernbanen at containeren fikk sin første store suksess. Containeren var en enhet som kunne transporteres over lange avstander, og som gjorde lastingen og lossingen av varer enklere og raskere. 

Container og moderne varehandel

I dag spiller containeren en sentral rolle i moderne varehandel. Containeren gjør det mulig å transportere varer fra produsent til kunde på en effektiv måte. Containere fraktes gjerne på skip, som tas imot for container unloading. Containeren er spesielt viktig i den internasjonale handelen, og muliggjør transport av varer over store avstander på en sikker og pålitelig måte. Containeren har revolusjonert varehandelen. Det har blitt mulig å frakte store mengder varer til lave kostnader, samtidig som man har økt sikkerheten og redusert tap og skade på varene. Containeren har også gjort det enklere for bedrifter å håndtere logistikken rundt transport av varer. Med containeren kan man koordinere og planlegge transporten på en mer effektiv måte.

container

Ulike typer containere

Det finnes ulike typer containere, avhengig av hva som skal transporteres. Standard containeren er den vanligste typen, og er en stålbeholder på 20 eller 40 fot. Disse containerne kan brukes til å transportere de fleste typer varer og materialer. På samme tid finnes det åpne containere, som egner seg til varetransport som krever ventilasjon og utlufting. Kjølecontainere er spesielt konstruert for å transportere varer som trenger nedkjøling, for eksempel matvarer. Containere har også ulike spesialformål. Flatrack-containeren er designet for å transportere store og tunge gjenstander som ikke kan passe inn i andre containere. Reefer-containeren er en kjølecontainer, men med sterkere isolasjon og kjølekapasitet enn vanlige kjølecontainere. Tankcontainere brukes for å frakte flytende varer, som olje og kjemikalier.

Oppsummering

Containeren er en viktig enhet i moderne varehandel. Det kan spores tilbake til seilskipshandelen på 1700-tallet, men det var ikke før på midten av 1900-tallet at containeren fikk en større betydning. I dag spiller containeren en sentral rolle i den internasjonale handelen, og gjør det mulig å transportere store mengder varer på en sikker og effektiv måte. Det finnes ulike typer containere, avhengig av hva som skal transporteres, og bruk av container har gjort det enklere for bedrifter å planlegge og koordinere transport av varer.