Oljeutskillere kan være en viktig del av enhver bedrifts avfallshåndteringssystem. Disse enhetene tjener til å filtrere ut oljerester og andre forurensende stoffer fra avløpsvann, og sikrer at renset vann går ut i det offentlige avløps-systemet. Men hva trenger du egentlig å vite om oljeutskillere? I denne artikkelen gir vi deg en kort innføring i hva dette er, hvordan det fungerer, og hvorfor det kan være viktig for din bedrift.

Hva er en oljeutskiller?

En oljeutskiller, som navnet antyder, er en enhet som fjerner olje fra avløpsvann før det slippes ut i det kommunale avløps-systemet. Disse enhetene kan være laget av ulike materialer og ha ulike størrelser alt ettersom behovene på stedet. De fleste oljeutskillere vil ha to separate kamre. Det første kammeret fungerer som et sedimenteringskammer, der vannet kan roe seg ned og oljen kan samles opp på toppen. Det andre kammeret er ofte utstyrt med filtermaterialer, feller og luer, som fjerner det forurensende stoffet ytterligere. Enkelte oljeutskillere vil også ha et tredje kammer for aktivt kull eller sandfilter, som gir en enda høyere grad av filtrering.

image

Hvorfor trenger du en oljeutskiller?

Det er flere årsaker til at en bedrift bør vurdere å investere i en oljeutskiller. Miljømessig sett hjelper denne enheten til å fjerne forurensning fra avløpsvannet. Forurensning fra olje og andre stoffer kan gjøre skade på miljøet ved at de forurenser elver og bekker, og kan true både dyrelivet og menneskene som lever i nærheten.

På samme måte vil en oljeutskiller spare bedriften mye tid og penger på lang sikt. Hvis ikke olje og fett filtreres ut, vil dette føre til forurensing av det hvite interne rørsystemet eller offentlig avløpssystem. Dersom man ikke har en oljeutskiller, kan dette føre til skade på rør og driftsavbrudd, noe som kan koste bedriften dyrt i driftstap og reparasjonsutgifter.

Hvordan velge riktig oljeutskiller?

Valg av oljeutskiller vil avhenge av bedriftens behov og stedlige forhold. Hvor stor enhet man trenger vil avhenge av mengden avløpsvann som genereres fra bedriften, og hvor mye olje man mistenker kan bli introdusert i vannet. På samme måte vil valg av materiale for utskilleren avhenge av geografiske faktorer, som for eksempel jordtype eller grunnvannsnivå.

Det er også viktig å tenke på vedlikehold og rengjøring av utskilleren. Dette vil igjen avhenge av hvor ofte og hvor mye avløpsvann som går gjennom enheten. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du velger riktig oljeutskiller, vil det være lurt å kontakte en profesjonell for å hjelpe til.