Container - et viktig verktøy i moderne varehandel
Container er en enhet for transport og oppbevaring av varer og materialer. Det er i dag et viktig verktøy i moderne varehandel. Containeren gjør det mulig å frakte varer effektivt og på en sikker måte over store avstander. Containerens opprinnelse Containeren har en interessant historie. Det kan spores tilbake til 1700-tallets seilskipshandel. Men det var ikke før på midten av 1900-tallet at containe...